Doradztwo

Przed podjęciem decyzji o realizacji jakiejkolwiek inwestycji powinno się przeprowadzić choćby najprostszą analizę, w wyniku której wybrano by najkorzystniejszy wariant dalszego działania. Dlatego z naszej strony pierwszym krokiem jaki wykonujemy jest rozpoznanie potrzeb i możliwości Klienta. Następnie, w zależności od potrzeb przeprowadzamy różnego stopnia analizy i staramy się wybrać optymalny wariant dalszego działania.

EkoBob

Projekt

Po podjęciu decyzji o zakresie inwestycji przygotowujemy jej kompleksowy projekt wszystkich branż wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

EkoBob

Kosztorys

Kolejnym etapem jest wycena zamierzonego przedsięwzięcia, wykonywana metodą uproszczona lub szczegółową. Możemy przygotować kosztorys inwestorski jak i ofertowy do realizacji przez nas samych lub jedną ze współpracujących z nami firm. Dodatkowo możemy przygotować dokumentację przetargową jak i pośredniczyć w sprawach związanych z pozyskaniem środków na realizację inwestycji.

EkoBob

Zastępstwo inwestycyjne

W imieniu Inwestora możemy zająć się obsługą inwestycji poprzez formalności na etapie projektowania jak i realizacji inwestycji (pełnienie obowiązków kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego).

EkoBob

Realizacja inwestycji

Nasza firma samodzielnie jak i we współpracy z innymi firmami zajmuje się również realizacją inwestycji. Możemy realizować całe obiekty kompleksowo jak również tylko wybrane zakresy prac.

EkoBob

Copyright © 2010 Ekobob.pl